waarom doen mensen wat ze doen?

Het is voor een organisatie van groot belang dat zij kan rekenen op de steun van een team van enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Gelukkige medewerkers zijn grosso modo meer gemotiveerd, zorgen aantoonbaar voor betere prestaties, meer betrokkenheid, hogere klant tevredenheid, minder ziekte verzuim en lager verloop.

Drijfveren geven iemands voorkeuren aan en door je daarop aan te passen vindt er minder wrijving plaats. We zijn niet allemaal hetzelfde en afhankelijk van onze drijfveren gaan we makkelijker of moeilijker met een bepaalde situatie om. De mate van overeenkomst tussen elkaars drijfveren bepaalt de automatische klik die je met elkaar hebt; weinig verschil geeft directe herkenbaarheid en een goede klik, een groot verschil maakt dat je elkaar niet direct begrijpt en je als het ware langs elkaar heen praat met alle gevolgen van dien.

Schermafbeelding 2017-02-09 om 20.01.46

RealDrives meet 6 verschillende drijfveren en drukt zowel voorkeur als omgeving en gedrag uit in deze drijfveren. RealDrives gebruikt voor iedere drijfveer een specifieke kleur. Met de keuze van de kleuren is aangesloten op de kleurcode, zoals die algemeen in de literatuur wordt gebruikt. De grote kracht van de kleurcode is, dat hij een taal creëert die niet alleen persoonlijke trekken, maar ook waarnemingen en gedrag kan kenschetsen.

Alle oordelen die we over onze omgeving hebben, komen voort uit onze wil. Onze wil is de maat der dingen, en bepaalt of we het koud of warm vinden, vies of lekker, te groot of te klein. Dingen die precies met onze wil overeenstemmen nemen we minder scherp waar dan dingen die ons niet bevallen. Die storen ons, prikkelen onze wil. Onze wil is een gekleurde bril waardoor we onze omgeving waarnemen en beoordelen. Mensen die andere dingen willen, zien en horen andere dingen en oordelen anders.

Alleen al weet hebben van welke drijfveren er zijn, wat je eigen drijfveren zijn en met welke drijfveren je dus minder affiniteit hebt, maakt dat je moeilijke situaties kan duiden, … en daarop in kan spelen. Je maakt je leven makkelijker door je eigen drijfveren te kennen!


me